Frederiksværk svømmeklub byder velkommen

Før brug af svømmehallen skal du altid huske: 

  •  At det kun er tilladt at bade i bassinerne i badetøj: badebukser eller badedragt.
  •  At du skal vaske dig grundigt uden badetøj i svømmehallens badeafsnit, også håret skal vaskes, inden du ifører dig badetøj, og går ud i svømmehallen.
  •  At hårvask kun kan udelukkes, hvis du bruger badehætte.
  •  At du skal vaske dig grundigt igen efter toiletbesøg og sauna.
  •  Har du fodvorter eller lignende må du kun bade, hvis du er under korrekt behandling.  

Husk på jo mere vi er opmærksomme på den personlighygiejne, desto mindre klor skal der tilsættes i vandet. 


Ved holdstart:

Forældre/ledsagere har mulighed for at følge barnet til bassin kanten de første 2 gange i sæsonen. Herefter får jeres børn og andres børn mest ud af undervisningen, hvis forældre opholder sig i indgangs området, hvor man kan se ind i svømmehallen. (Kun i tilfælde af specielle handicap kan der gives dispensation).

Der afholdes forældredage et par gange om året.
 Disse dage er det muligt at komme ind i svømmehallen og overvære træningen.

Forældre/ledsagere skal under ophold i svømmehallen være iført T-shirt og shorts i henhold til svømmehallens reglement. I modsat fald kan dette medføre bortvisning.

Trænernes opsyn med og ansvar for svømmerne omfatter alene den tid, hvor svømmerne er under trænernes ledelse. Trænerne påtager sig ikke ansvaret for svømmere, der udfører andre aktiviteter i svømmehallen før eller efter undervisning.

VI anbefaler at svømmerne har svømmebriller og badehætte på.

Forsikring
Frederiksværk svømmeklub tegner ikke specielle ulykkesforsikringer. Svømmerne skal dækkes af normale private fritidsforsikringer. Der ydes ikke refusion for tabt undervisning som følge af lukning af svømmehal, f.eks. ved reparation, og andre uforudset lukningsgrunde.