Frederiksværk Svømmeklub byder velkommen


Undervisning og træning foregår mandag, tirsdag og torsdag i eftermiddags– og aftentimerne samt lørdag morgen, hvor vi har Familiehold med mulighed for undervisning for både børn og voksne.

Vi fortsætter vores spændende tiltag fra sidste sæson, hvor klubben har sat et samarbejde i gang med en yderst erfaren svømmeskolekonsulent, Sanne Skov. Sanne vil være tilknyttet alle klubbens trænere og svømmere, hvor især vores nuværende uddannede trænere og hjælpetrænere bliver undervist og vejledt til en inspirerende undervisning.

Generelt
Forældre/ledsagere har mulighed for at følge barnet til bassin kanten de første 2 gange i sæsonen.
For at deltage i undervisningen anbefales det at svømmerne har svømmebriller, badehætte og selvfølgelig svømmedragt på.

Der afholdes forælderdage 1 gang om måneden - se nærmere under Kalender.

For alle undervisningshold er det gældende, at der ikke må være forældre ved bassin kanten under undervisningen, kun i tilfælde af specielle handicap kan der gives dispensation.

Alle ledsagere/forældre skal under ophold i svømmehallen være iført t-shirt og shorts i henhold til svømmehallens reglement. I modsat fald kan dette medføre bortvisning.

Trænernes opsyn med og ansvar for svømmerne omfatter alene den tid, hvor svømmerne er under trænernes ledelse. Trænerne påtager sig ikke ansvaret for svømmere, der udfører andre aktiviteter i svømmehallen før eller efter undervisning.

Forsikring
FSK tegner ikke specielle ulykkesforsikringer. Svømmerne skal dækkes af normale private fritidsforsikringer. Der ydes ikke refusion for tabt undervisning som følge af lukning af svømmehal, f.eks. ved reparation.